Where you will find us

Athens

  • 20 Kontoskaliou st, Polygono,  113 63
  • Tel. +30 215 5510 911
  • Mob. +30 6945 375 227

Thessaloniki

  • 1 Kyriakou Matsi st, 546 36
  • Tel. +30 2310 200 810
  • Mob. +30 6977 420 911